Andra MMORPG-spel: WoW

World of Warcraft var inte det första MMORPG:et, men det har, på gott och ont, blivit den standard andra MMORPG ständigt och jämt jämförs med. På många sätt är dock ArcheAge och World of Warcraft varandras motsatser: grafiken i World of Warcraft är förhållandevis enkel, med tanke på att även äldre datorer ska kunna spela det, och det är till stora delar baserat på instanser och quests. Att kalla World of Warcraft ett sandbox-MMORPG vore att inte helt hålla sig till sanningen.

World of Warcrafts styrka, och skälet till att det ursprungligen blev så framgångsrikt var att det var det första MMORPG:et som med framgång riktade sig till casuals. Samtidigt erbjöds också raidande, som krävde rätt så mycket av deltagarna. Endast några få procent av de som spelade World of Warcraft såg de slutgiltiga raidbossarna i ursprungliga World of Warcraft och Burning Crusade. Detta är sedan något som Blizzard helt ändrat på, i och med uppkomsten 10-mansraidande och raidfinder. Om denna utveckling varit bra eller dålig är spelare mycket oense om.

World of Warcraft har på sätt och vis blivit ett offer för sin egen framgång; man har försökt att tillfredsställa alla, något som inte riktigt är möjligt. Det är fortfarande det mest populära MMORPG:et, men antalet spelare har sjunkit betänkligt under senare år. Å andra sidan; med tanke på hur många spelare man hade som mest, så finns det ändå en hel del kvar att ta av. Att World of Warcraft är döende är en överdrift, och allt som krävs för att locka tillbaka spelare som slutat kan vara en lyckad expansion, efter Cataclysm och Mists of Pandaria.

Leave a Reply